Staldindretning

Få den bedste løsning i forhold til den daglige drift og fremtidens krav

SLF og SDK vil gerne hjælpe kvægburgerne med at få overblik over fremtidens krav til staldene, samt hjælpe med at lægge en strategi for bedriften,
så der findes den bedste løsning i forhold til den daglige drift og til fremtidens krav.

Hen over sommeren har SLF og SDK skrevet artikler og afholdt temadag om kvægstalde og de velfærdkrav, som gælder – eller kommer til at gælde
– for kvægstaldene. Vi tilbyder derfor to rådgivningspakker, der fokuserer på staldenes indretning i forhold til lovgivning om dyrevelfærd.
Der er også mulighed for at bestille en staldscreening, hvor staldene opmåles.

Rådgivningstilbuddene skal bestilles senest 31. december 2021.

Under staldscreeningen noteres desuden de mål, som er nødvendige for at udarbejde en miljøscreening, som viser om det er sandsynligt, at ejendommen kan miljøgodkendes. Såfremt der skal laves en miljøscreening på baggrund af disse opmålinger, skal miljøscreeningen bestilles umiddelbart herefter.

Den samlede rapport er et rigtigt godt styringsredskab for dig og kan anvendes i strategiske drøftelser med din bank og/eller økonomirådgiver.

Rådgivningspakke 1:

1½ time med to rådgivere

Ved mødet fremlægger du dine spørgsmål og dine planer for din bedrift, og du får sparring fra to rådgivere. Det vil typisk være en økonomi- og en kvægrådgiver, men du kan vælge andre rådgivere – for eksempel en miljørådgiver. Ved mødet giver rådgiverne forslag til, hvad der skal gøres nu, for at komme videre.

2.500 kr. ekskl. moms
(ekskl. evt. kørsel)

Yderligere rådgivning kan købes til timepris

Rådgivningspakke 2:

1½ time med tre rådgivere

Forud for mødet eller efter mødet bruger hver af de tre rådgivere 1 time på sagen.
Det vil typisk være en økonomi-, kvæg- og en miljørådgiver, men du kan vælge andre rådgivere.

Ved mødet fremlægger du dine planer og spørgsmål, og får sparring fra tre rådgivere som enten har forberedt den konkrete sag eller følger op efter mødet. Mødet skal hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder.

5.000 kr. ekskl. moms
(ekskl. evt. kørsel)

Yderligere rådgivning kan købes til timepris

Staldscreening

 • Opmåling af dine stalde foretaget af en kvæg- og en miljørådgiver
 • Efter opmålingen får du en rapport, som indeholder
  • opgørelse af, om de enkelte staldafsnit lever op til pladskravene i lovgivningen
  • perspektivering af hvordan du løser problemer i forhold til velfærdsloven
  • hvilke regler du her skal være opmærksom på,
  • forslag til den videre proces for at opfylde velfærdsloven
 • Pris afregnes pr. time

Har du spørgsmål – så kontakt:

[a-team-showcase-vc ats_team_id=”2356″]