Der findes en lang række forskellige tekniske hjælpemidler rundt på gårdene i dag.
Malkerobotter, aktivitetsmålere, fodervogne med dataopsamling, mælkemålere, drøvtygningsmålere, kameraovervågning, PCR-målinger osv.

Det er vigtigt at kunne finde ud af at udnytte de muligheder, som alle disse værktøjer giver.

Hvilke værktøjer, der skal udnyttes rundt på gårdene, er forskellige, da der er forskellige behov
der skal dækkes. Jeg kan hjælpe med at finde og bearbejde de data, som besætningerne skal bruge til de forskellige formål. Er det månedsopfølgning? Eller er det daglige indsatser og opfølgning? Eller problemløsning osv?

Hvordan kan du udnytte DMS med alle de oplysninger,
der ligger i programmet?

Vi kan hjælpe med at finde svarene.

[a-team-showcase id=”2105″]