Har du lyst til at dele og diskutere udfordringer eller succeshistorier fra din bedrift med andre?  Så har vi det faglige forum, du søger.

 

Patriotisk Selskab – en del af Syddansk Økologi (SDØ) – tilbyder en professionel netværksgruppe for økologiske planteavlere. Gruppen henvender sig til landmænd, driftsledere eller andre ansatte, der arbejder med økologisk planteavl.

 

Du vil i gruppen få mulighed for at dele og tilegne dig ny viden samt finde inspiration til videreudvikling og optimering af din egen bedrift. Som nyt tema i år vil gruppen blive præsenteret for mulighederne med præcisionslandbrug i den økologiske planteavl.

 

Netværksmøder i 2023

Vi afholder fire årlige møder med en varighed på tre timer: to i foråret, et i efteråret og et til vinter. Foruden vintermødet, der afholdes hos Patriotisk Selskab, vil de blive afholdt som bedriftsbesøg på skift hos deltagerne.

 

I 2023 vil vi desuden tage på en inspirationstur til Sverige. Svenskerne er dygtige til produktion af brødkorn og har en lang historik med økologisk planteavl. Denne tur vil være et heldagsarrangement.

 

Sammen med fagkonsulenter fra SDØ planlægger vi møderne og byder ind med faglige oplæg, som vil danne basis for efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling.

 

Møderne vil tage udgangspunkt i det, der aktuelt sker i marken på værtsbedriften. De koordinerende fagkonsulenter vil sikre et højt fagligt niveau, så erfaringerne fra marken krydres med den nyeste faglige viden på området.

 

Aktuelle emner for gruppen i 2023

 • Afgrødevalg og etablering
 • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse og rækkedyrkning
 • Bælgplanter
 • Gødningsoptimering – regler og udnyttelse
 • Efterafgrøder/grøngødning, arter, etablering og nedmuldningstidspunkt
 • Ukrudtsstrategier
 • Sædskifte
 • Økonomien i økologien, benchmarking
 • Klima og kulstof
 • Jordfrugtbarhed
 • Special- og højværdiafgrøder efter gruppens ønske eller andre emner, som deltagerne finder interessante

 

Praktisk info

Prisen for at deltage er 6.000 kr. plus moms pr. bedrift. Gruppen kommer til at bestå af 5-10 medlemmer. Det første møde afholdes i foråret 2023.

 

Ønsker du at tilmelde dig eller høre nærmere om netværksgruppen, så kontakt:

Lars Lyholm Johansen

Økologisk koordinator

llj@patriotisk.dk

9363 6095

 

Anders Holm Rasmussen

Økologikonsulent

ahr@patriotisk.dk

9189 2445