Rådgivningen retter sig mod såvel mod økologisk som konventionel mælkeproduktion.

Har du brug for input til selvforsyning og valg af fodermidler, tager jeg afsæt i de muligheder, der er på din bedrift. Selvforsyning kan være et værn mod udefra kommende prisstigninger – men altid med fokus på, at din malkekvægsbesætning samlet set fodres mest økonomisk.

[a-team-showcase id=”2128″]