Syddansk Økologis bredde sikrer, at vi vil kunne rådgive dig indenfor økologiens produktionsformer (mark, kvæg (mælk/kød)) og med en helhedsorienteret vinkel i form af bl.a. økonomi og udvikling, dels via projekter.

Vi kan hjælpe inden for :

 • Mark- gødningsplanlægning samt ha-støtte, producentskifter og omlægningsplaner.
 • Markrådgivning i vækstsæsonen. Dette kan enten foregå alene med konsulenten, i ERFA-grupper eller som en mark-staldtur med fagrådgiver fra den animalske produktion.
 • Biodynamisk jordbrugsproduktion.
 • Omlægningstjek på bedriften eller via omlægningskursus.
 • Udviklingstjek for nye muligheder.
 • Mælkeproduktion med fokus på planlægning, opfølgning og budgetlægning.
 • Proteinkilders anvendelse for højere selvforsyningsgrad hos både kvæg og svin.
 • Grønnere foderplan for bedre sundhed, græsmarksudbytte og økonomisk bundlinje.
 • Staldskoler for både kvæg og svin eller tværfaglige sundhedsbesøg med dyrlæger i forbindelse med OSR (Obligatorisk Sundheds Rådgivning).
 • Tværfaglig rådgivning (plante/kvæg).
 • Gårdråd, handleplaner og strategiforløb.
 • Driftsøkonomisk rådgivning og finansiering.
 • Forretningsudvikling af bedriften via projekter.
 • Investerings- og naturprojekter indenfor økologien hjælper vi vores foreninger via faglig bistand.

Er der noget du efterspørger, tager vi altid udfordringen op. Kontakt os via mail eller tlf. – se medarbejder i Syddansk Økologi.

Vores kompetencer skal bruges til at gøre din hverdag
mere spændende og udbytterig.