Samarbejdets sejr

Syddansk Økologi er en fælles rådgivning ejet af de fem landbrugsorganisationer Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd, Landbrugsrådgivning Syd, Patriotisk selskab og Sønderjysk Landboforening. Samarbejdet får et fælles koordinerende ophæng via Aase Holmgaard, økologikonsulent Syddansk Kvæg. De enkelte medarbejdere i Syddansk Økologi vil fortsat have afsæt fra deres nuværende forening, hvilket sikrer en bred forankring.

Syddansk Økologis udvikling bliver inspireret af en gruppe økologiske primærproducenter fra de 5 foreninger. Disse økologer skal være med til at præge den økologiske rådgivning og de tiltag der vil komme fra Syddansk Økologi.